O nas

Instytucja kultury Wrocławscy Kameraliści powstała na bazie chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses założonego przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. W latach 1974-76 chór działał przy Ośrodku Kultury i Sztuki, następnie przy Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, zaś od 1979 roku jest samodzielną instytucją kultury, od 1994 instytucją Gminy Wrocław. Od 1967 roku chór nosi swą obecną nazwę, a rok później związał się swą siedzibą z Muzeum Architektury na ponad 40 lat

Instytucja współpracuje z najlepszymi polskimi zespołami muzyki dawnej (Concerto Polacco, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Polska Orkiestra XVIII wieku i in.), solistami i dyrygentami (S.–L. Kaakinen, W. Ochman, M. Toporowski, J. T. Adamus, L. Tamminga, P. Eswood i in.), oraz orkiestrami, jak Wratislavia, Leopoldinum, Ricordanza, AUKSO, Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna Filharmonii im. L. Janačka z Ostravy i in., a także z W. Malickim, J. Trelą,  R. Gonerą, mistrzem gitary Paco Peną czy wirtuozem fletni Pana G. Zamphirem.

Do chwili obecnej zespoły instytucji wykonały ponad 2600 koncertów w całej Europie, a także w krajach Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz w Izraelu, Turcji i Meksyku. Oprócz nagrań radiowych (ponad 2500 minut) zespół Cantores Minores Wratislavienses ma w swym dorobku 40 płyt, liczne nagrania telewizyjne oraz m. in. 36 występów na festiwalu Wratislavia Cantans i 8 koncertów podczas Gaude Mater w Częstochowie.

Od 1993 roku instytucja prowadzi intensywną działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży (ponad 500 koncertów).

Artyści Cantores Minores Wratislavienses występują także w zmniejszonych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści.

Zespół występuje również w składzie zwiększonym do 70 osób pod nazwą Cantores Maiores Wratislavienses. W skład tego zespołu wchodzą obecni i byli śpiewacy Cantores Minores Wratislavienses, w tym zawodowi muzycy, wykładowcy Akademii Muzycznej i szkół muzycznych Wrocławia. W 2002 r. zespół ten wystąpił w koncercie galowym z okazji 750-lecia miasta Breda (Holandia), a od roku 2007 występuje corocznie na Festiwalu Pokoleń im. E. Kajdasza na Dolnym Śląsku.

W roku 2004 jako pierwsza instytucja na Dolnym Śląsku Wrocławscy Kameraliści pozyskali grant z Unii Europejskiej w programie Kultura 2000 na międzynarodowy projekt Bibliotheca Sonans. współorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego, Universitätsbibliothek Karl-Franzens-Universität z Grazu oraz Narodni Knihovna CR z Pragi.

Z okazji millennium Wrocławia (2000 r.) w ramach Wrocławskich Kameralistów powstał zespół Ars Cantus specjalizujący się w wykonawstwie muzyki średniowiecza i renesansu. Jego kierownictwo artystyczne sprawuje Tomasz Dobrzański. Zespół nagrał już 5 płyt, występował ponad 100 razy w kraju i za granicą na prestiżowych festiwalach, m. in. w Ribeauville, Antwerpii, Citta di Castello.

W roku 2007 zainspirowany twórczością  niemieckiego kompozytora Thomasa Stoltzera zawiązał się zespół Stoltzer Ensemble (początkowo nazwany Stoltzer Quartet) złożony z czterech śpiewaków Cantores Minores Wratislavienses. Wykonuje muzykę renesansu, wczesnego baroku oraz romantyczną. Stoltzer Ensemble najczęściej występuje podczas koncertów z chórem Cantores Minores Wratislavienses i działa w ramach instytucji Wrocławscy Kameraliści. W ostatnim czasie zaczyna iść własną ścieżką artystyczną, koncertując samodzielnie.

Od roku 2009 na mocy decyzji Urzędu Miejskiego Wrocławia  instytucja prowadzi obsługę kadrową, płacową, kasową i prawną 8 innych wrocławskich instytucji kultury, a jej obecna siedziba mieści się przy ul. Ruskiej 46 C.

Piotr Karpeta
dyrektor
Wrocławscy Kameraliści

Wrocławscy KameraliściMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut AudiowizualnyKultura+DigitalizacjaWrocławBiblioteka NarodowaBiblioteka Uniwersytecka we WrocławiuESK 2016LegnicaTPN
Wrocławcy Kameraliści
Cantores Minores Wratislavienses

Ruska 46C
50-079 Wrocław
tel.(71)3443841 wew.13
kom.691443841